tec.News - Edition 14

FOKUS: VERDI FOR KUNDEN

Tn14 Short-1norway

Kjære Lesere,

Overskriften stadfester den primære målsettingen i selskapet vårt.

Mer enn 50 år har gått siden HARTING startet en verdensomspennende industritrend, nemlig prinsippet om kontakter i industrielle applikasjoner. Takket være denne innovasjonen har vi oppnådd en ledende posisjon innen den elektriske konnekteringsteknologien, og Han-kontaktene er både vel kjent og godt etablerte på verdensmarkedet. Det er også mange andre produkter som plasserer oss i en ledende posisjon. Men, hvordan vil fremtiden for denne industrien komme til å se ut?

I industrien spiller konnektorteknologi en stadig større og viktigere rolle i sammenkopling av maskiner, maskingrupper og fabrikkbygninger i nettverk. Konvergensen mellom kontor- og fabrikkskommunikasjon, samt stadig større krav til fleksibilitet og stabilitet for infrastrukturen i energiforsyningen, representerer de nye og spennende utfordringene konnektorindustrien står overfor. HARTING fokuserer på disse utfordringene. I vår siste kundeundersøkelse viste det seg ganske klart at HARTING rangerer som ofte foretrukken partner fordi vi står for førsteklasses kvalitet, pålitelighet, funksjonalitet, nye løsninger og ypperlig kundestøtte. Dette er et signal til våre folk, og meg selv, om å fokusere på konsekvent og dynamisk videreutvikling av våre sterke sider.

Vi ser muligheten for ytterligere verdiskapning innenfor våre kunders verdikjede, spesielt med vår kombinerte innfallsvinkel når det gjelder rådgivning og støtte: ”Ett ansikt mot kunden.” Vi møter disse kravene ved å kontinuerlig integrere HARTING Technology Group med det vi kaller ”Connectivity & Networks.”

Som et applikasjonseksempel for ”Connectivity and Networks” viser jeg til den industrielle arena og dens tre livslinjer – nemlig industriell kommunikasjon, 24 V kraftforsyning og 400 V kraftforsyning. Som industriell spesialist, har vi sammen med våre kunder staket ut en kurs for fortsatt vekst for neste tiårene.

På Hannover messen 2006, fra den 24. til den 28. april, vil vi demonstrere fordelene vi tilbyr våre kunder – eller uttrykt i tråd med tittelen på dette nummeret – områdene hvori vi øker verdien for kundene. Dette nummeret av vårt teknologimagasin presenterer en mengde eksempler på hvordan vi lever opp til vårt selskaps første målsetting, dag etter dag, år ut og år inn.

Energisektoren er et annet applikasjonsområde hvor vår kunnskap og våre løsninger gir verdifulle bidrag. Det gleder oss at Aloys Wobben, ingeniør, grunnlegger av- og administrerende direktør i ENERCON GmbH tar opp emnet ”Energivending Fremfor Klimaendring” i sitt innlegg.

Lojale overfor vårt korporative motto ”Mennesker – Kraft – Partnerskap,”kan vi se tilbake på et langt og fruktbart partnerskap med ENERCON. Vår felles målsetting er ganske enkelt å sammen oppnå de best mulige løsningene.

Forresten, fotografiet på denne doble siden – en nøkkelkomponent i vår kampanje “HARTING. One for the Ethernet”, viser vår kollega Jens Grunwald. Med dette sluttes sirkelen; Jens Grunwald har, sammen med andre kollegaer, håndtert ENERCON over flere år.

Kjære lesere, vi takker for deres lojalitet i løpet av årene som har gått, det være seg som kunde eller leverandør, teknologipartner eller journalist, organisasjonsrepresentant eller som interessert leser. Jeg vil personlig garantere for at vi nå og i fremtiden vil fortsette å arbeide hardt og kompromissløst for å oppnå våre målsettinger med ett klart objektiv for øyet: Verdi for kundene.

Jeg håper dere vil hygge dere med siste nummer av tec.News.

Vennlig hilsen,

Dietmar Harting

Tilgjengelige muligheter for nedlasting

Tittel Format Størrelse  
tec.News - Edition 14

PDF  2,40 MB Last ned