Hjemmesidens innhold

Vårt ansvar

Vi gjør vårt ytterste for at informasjonen på vår webside til en hver tid skal være oppdatert og korrekt, men påtar oss ikke ansvar for at innholdet kan være mangelfullt eller uriktig. Vi fraskriver oss således ansvar for tap som kan oppstå som følge av slike eventuelle feil.

Informasjonen som finnes på denne websiden er utelukkende ment som informasjon og generell veiledning. Den enkelte bruker er selv ansvarlig for å forsikre seg om at produktet er egnet for en spesifikk applikasjon.

Opphavsrett

Denne nettsidens innhold er beskyttet av opphavsrett . Dersom ikke annet er avtalt forbeholder HARTING seg alle bruksrettigheter.

Gjengivelse av deler av eller hele innholdet på denne nettsiden i noen form er forbudt til annet enn personlig bruk.

Tilgjengelige muligheter for nedlasting

Tittel Format Størrelse  
Alminnelige salgs,- og leveringsbetingelser

PDF  87 kB Last ned